Trung tâm Năng suất Việt Nam
Đang tải dữ liệu...

Nghiên cứu khả thi hiện đại hoá ngành công nghiệp xi măng ở ngoại thành Hà Nội

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, ngành công nghiệp xi măng đóng vai trò rất quan trọng trong việc thúc đẩy công nghiệp hoá, hiện đạI hoá ở Việt Nam. Chúng ta cũng không thể bỏ qua vai trò của xi măng lò đứng trong một thờI kỳ nhất định, loạI hình xi măng địa phương từng đóng vai trò trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế, cải tạo điều kiện cơ sở hạ tầng của địa phương.

Trang đầu Trang trước
Về đầu trang