Trung tâm Năng suất Việt Nam
Đang tải dữ liệu...
THUẬT NGỮ NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG

Kiểm soát quá trình bằng kỹ thuật thống kê

1. Kiểm soát quá trình bằng kỹ thuật thống kê là gì?

Kiểm soát quá trình bằng kỹ thuật thống kê (SPC) là việc áp dụng các công cụ thống kê để phân tích quá trình công việc của bạn. SPC thường gồm 7 công cụ phân tích, được gọi là 7QC Tools, bao gồm:

  • Biểu đồ xương cá (còn được gọi là biểu đồ Ishikawa hay biểu đồ nguyên nhân và kết quả)
  • Phiếu kiểm tra - Check Sheets
  • Biểu đồ kiểm soát - Control Chart
  • Lưu đồ quá trình - Flowchart
  • Biểu đồ phân bố - Histogram
  • Biểu đồ Pareto - Pareto Diagram
  • Biểu đồ phân tán - Scatter Diagram

TIP Các tài liệu viết về 7 công cụ QC không nhất quán với nhau về danh mục 7 công cụ. Một vài tài liệu đề cập đến Run Charts, một tài liệu khác lại bao gồm cả Phương pháp phân vùng - Stratification (là một khái niệm liên quan tới biểu đồ kiểm soát - Control Chart - 16.1). Sự không nhất quán này không quan trọng, vấn đề là bạn sử dụng công cụ phù hợp.

2. Tại sao SPC lại có ích?

SPC giúp bạn tìm và xác định các vấn đề một cách chính xác, giúp bạn xử lý các dữ liệu thô từ kết quả kiểm tra, đánh giá thành những thông tin có ích.

3. SPC giúp bạn như thế nào?

Sử dụng một hoặc nhiều trong số 7 công cụ, bạn có thể phân tích các yếu tố trong quá trình để xác định có vấn đề. Giá trị của SPC là ở chỗ nó đem lại những công cụ đơn giản nhưng hữu hiệu. Chúng có thể được sử dụng một cách độc lập hoặc kết hợp để xác định chính xác điểm bất thường, các điểm thiếu kiểm soát và giảm thiểu những tác động của chúng.

4. Bạn có thể áp dụng SPC ở đâu?

Một vài công cụ có thể được áp dụng cho toàn bộ quá trình của bạn, ví dụ như Flowchart, bạn có thể dùng một biểu đồ kiểm soát để xác định hiệu quả thực hiện các hành động tại một phạm vi nhất định.

5. SPC có ích khi nào?

SPC là công cụ phân tích xu hướng của một quá trình hay sản phẩm để xác định những khu vực có vấn đề và những điểm thiếu kiểm soát nhằm đưa ra các biện pháp khắc phục.

6. SPC mang lại lợi ích cho ai?

Nhóm cải tiến năng suất – chất lượng sẽ thấy được lợi ích từ SPC vì một trong những khó khăn lớn nhất họ là xác định đúng vấn đề. Thường thì nhiều vấn đề sẽ được được ra cùng một lúc và bạn phải xác định xem vấn đề nào cần được ưu tiên. Nhóm cải tiến có thể thấy được lợi ích khi được đào tạo về các công cụ này, cải thiện các kĩ năng của họ và làm cho họ cảm thấy tự tin hơn để thực hiện các hoạt động cải tiến.

Lưu ý: Sự khác nhau giữa một hiện tượng và vấn đề thực tế.
Để đạt được kết quả, quá trình giải quyết vấn đề phải tập trung vào nguyên nhân gốc rễ, chứ không phải vào hiện tượng của vấn đề. Một vài chuyên gia đã xác định được 3 loại lỗi thường gặp khi giải quyết vấn đề:
Loại 1: tập trung vào giải quyết vấn đề không thực sự tồn tại
Loại 2: không nhận biết được vấn đề đang tồn tại
Loại 3: các sự việc xảy ra khi giải quyết nhầm vấn đề
Loại 4: khi giải quyết vấn đề này làm nảy sinh vấn đề khác